Vertrouwenspersoon

De landelijke Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft de plaatselijke kerken gevraagd om
zorg te dragen voor een veilig klimaat binnen de gemeente. Een gemeente waar iedereen
welkom is en zich veilig mag voelen. Daarvoor heeft de PKN een aantal richtlijnen gegeven.
Eén daarvan is het aanstellen van lokale vertrouwenspersonen, liefst een man en een vrouw.
Ieder gemeentelid kan een beroep doen op de vertrouwenspersoon bij vragen, vermoedens
en ervaringen/ meldingen van (seksueel) (machts-)misbruik en ander ongewenst gedrag
binnen de gemeente. Zij /hij biedt een luisterend oor en kan mensen doorverwijzen en
bijstaan.
Als er in onze gemeente iemand behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek rondom
vragen, vermoedens en meldingen van onveilige situaties, dan is de vertrouwenspersoon
aanspreekpunt.

De vertrouwenspersonen voor de Ontmoetingskerk zijn de heer Jaap Slob en mevrouw
Elsbeth Klaver. U kunt hen bereiken via de email.
Jaap Slob: vertrouwenspersoon1@deontmoetingskerk.nl
Elsbeth Klaver: vertrouwenspersoon2@deontmoetingskerk.nl

Meer informatie over ons beleid voor een veilige gemeente kunt u vinden op onze website:
klik op: Beleidsdocument Veilige gemeente

Wanneer u te maken heeft (gehad) met grensoverschrijdend gedrag in een pastorale relatie,
dan kunt u ook contact opnemen met SMPR, het landelijke Meldpunt voor Seksueel
Misbruik in een Pastorale Relatie: www.smpr.nl, telefoon 030-3038590.
terug