Commissies

Hieronder vindt u info over of een link naar de verschillende commissies:
  • Beamerteam
  • Bezinning & Ontmoeting
  • Commissie duurzaamheid
  • Liturgisch bloemschikken
  • Commissie Kerk & Israël
  • Commissie Gastvriendelijke kerk - De leden van de commissie gastvriendelijke kerk treden op als gastvrouw-heer van de Ontmoetingskerk. Zij delen liturgieën uit en zorgen na de dienst voor het schenken van de koffie. Contactpersoon: F (Fennie) Veuger-Kerssies.
  • Liturgiecommissie - In de liturgiecommissie wordt nagedacht over alles wat te maken heeft met de viering van de eredienst. heel het samenspel van woorden, muziek, symbolen en stiltes. In dit alles proberen we recht te doen aan de veelkleurigheid van onze gemeente. Contactpersoon: L. (Linda) Zijlstra-Kupers.
terug