Over ons

De Ontmoetingskerkgemeente in Zuidwolde (Dr.) is een levendige gemeenschap die samenkomt in het kerkelijk centrum aan de Hoofdstraat 149.
We zijn een open, gastvrije, protestantse gemeente en maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.
Onze activiteiten richten zich op onze kerkelijke gemeente en op de mensen in ons dorp en directe omgeving. We bieden verschillende, laagdrempelige activiteiten waar iedereen welkom is en mee mag doen. Als gemeente willen wij er zijn voor de mensen en de wereld om ons heen.

Ons motto is: Laat uw vriendelijkheid alle mensen bekend zijn!
Immers: Waar vriendschap en liefde is, daar is God.

De veelkleurigheid binnen onze gemeente beschouwen wij als een verrijking, waarbij wij begrippen als ruimte, verbinding en respect belangrijk vinden.
In onze kerk is plek voor alle mensen, ongeacht hun geaardheid. Wij wijzen niemand af. LHBT+-kerkzoekers zijn van harte welkom, worden als volwaardig gemeentelid geaccepteerd en sacramenten en functies binnen onze kerk staan gewoon voor hen open. 
Het is onze droom dat onze geloofsgemeenschap een plaats is waar mensen uit onze omgeving, of zij nu wel of niet lid zijn van de kerk, God en elkaar mogen vinden en ontmoeten.
Vanuit onze overtuiging dat geloof en verduurzaming alles met elkaar te maken hebben zijn we als kerk samen op weg naar een eerlijke en toekomstbestendige samenleving. Vanuit een besef dat de aarde van God is en er hoop is voor de schepping, willen we, als groene kerk zoeken naar een manier van leven die hieraan recht doet.
We steken onze handen uit de mouwen en vinden het belangrijk om zichtbaar te zijn en er te zijn voor mensen in ons dorp en in onze directe omgeving.

Wie je ook bent, je bent welkom!!
terug