Liturgisch bloemschikken

De werkgroep liturgisch bloemschikken verzorgt op bepaalde zondagen een liturgisch bloemstuk.
Het uitgangspunt hiervan is een stukje tekst, een bijbelgedeelte of een gedicht. Dit wordt ons aangereikt door de predikant, aansluitend bij het thema van die zondag.
Zodra het uitgangspunt bij ons bekend is, komen we bij elkaar om te overleggen. Er worden ideeën geopperd en al pratende komen we meestal tot een verrassend geheel met daarbij de verwoording, uitleg van de symboliek van het stuk. Dit sturen we dan naar de predikant die het zondags gaat gebruiken bij de uitleg. We maken het liturgisch stuk altijd zo kort mogelijk voor de zondag, we gebruiken zoveel mogelijk materialen uit de natuur, passend bij de tijd van het jaar.
Vaste zondagen zijn: startdienst, gedachtenisdienst, Pasen, Pinksteren en verder op afroep bij bijzondere diensten bv bij een doopdienst of bevestiging ambtsdragers.

 

Gedachtenisdienst 2022


 
Lees meer 

Gedachtenisdienst 2021

Lees meer 

Pinksteren 2021

Lees meer