Commissie van Kerkrentmeesters (CvK)

Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van gebouwen en het financiële reilen en zeilen van onze gemeente. Hierbij moet u denken aan het opstellen van de begroting, het regelen van personele aangelegen, het beheren en onderhouden van de gebouwen en inventaris. Daarnaast regelt het college de verzekeringen, int de vrijwillige bijdragen en organiseert jaarlijks de actie kerkbalans. Ook werkt het college aan de veiligheid in en rond de gebouwen en beheert  het ontruimingsplan. Het college werkt nauw samen met de kerkenraad en is ook in de kerkenraad vertegenwoordigd.  
Het college van kerkrentmeester bestaat uit
  • 2 ouderling kerkrentmeesters
  • 3 kerkrentmeesters
  • 1 taakgroeplid secretariële ondersteuning
Voor informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter
Henk Lammers, Tel. 0528-372779, Mob. 06 12343578, e-mail henklammers10@gmail.com

 

terug