Diaconaat

Als christelijke gemeente weten wij ons geroepen om oog en oor te hebben voor de naaste. Wij denken daarbij aan mensen binnen en buiten de kerkelijke gemeente, vooral aan diegenen die om wat voor reden dan ook in de knel zijn geraakt.

Wij willen helpen op basis van gelijkwaardigheid, waarbij onze medemens centraal staat. Wij vinden het de taak van de hele gemeente zich onbaatzuchtig in te zetten voor de ander, en met name daar te helpen waar geen helper is of niet geholpen wordt.

Het is de verantwoordelijkheid van de diakenen de gemeente bewust te maken van de nood in de wereld en de gemeente zo te informeren dat zij haar diaconale werk kan uitvoeren. De diaconie zoekt daarbij naar middelen om dit bewustzijn te bevorderen en de gemeente op te wekken in actie te komen.

rek.nr. diaconie: IBAN NL09RABO0376257946

Belangrijke documenten:

jaarrekening diaconie en begroting diaconie


Jaardoel van de gezamenlijke diaconieën

In 2023 wil de diaconie zich, samen met de andere diaconieën van Zuidwolde, graag inzetten voor groentekassen voor arme mensen in Hartagyugh in Armenië.

De opbrengst kunnen ze niet alleen op hun eigen land laten groeien, maar het zaaigoed kunnen ze ook doorverkopen en hiermee zorgen voor extra inkomsten.

terug