Kerkenraad

De kerkenraad van de Ontmoetingskerkgemeente bestaat uit 22 kerkenraadsleden. We werken met een grote kerkenraad, een kleine kerkenraad en een moderamen. Het moderamen komt minimaal 8 keer per jaar samen en bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor. De kleine kerkenraad vergadert 6 keer per jaar en de grote kerkenraad 2 keer per jaar.
Meeer info over de samenstelling van de kerkenraad, de verkiezing van ambtsdragers, de werkwijze van de kerkeraad, de besluitvorming, de kerkdienst en vermogensrechtelijke aangelegenheden vindt u in de plaatselijke regeling (zie de beleidsdocumenten)

Taakgroepen:
De werkzaamheden van de kerkenraad zijn ondergebracht in taakgroepen: 

terug