Kerkenraad

De kerkenraad van de Ontmoetingskerkgemeente bestaat uit 22 kerkenraadsleden. We werken met een grote kerkenraad, een kleine kerkenraad en een moderamen. Het moderamen komt minimaal 8 keer per jaar samen en bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor. De kleine kerkenraad vergadert 6 keer per jaar en de grote kerkenraad 2 keer per jaar.
Voor meer info over de samenstelling van de kerkenraad, de verkiezing van ambtsdragers, de werkwijze van de kerkeraad, de besluitvorming, de kerkdienst en vermogensrechtelijke aangelegenheden kunt u op de volgende link klikken: plaatselijke regeling Ontmoetingskerk.

Taakgroepen:
De werkzaamheden van de kerkenraad zijn ondergebracht in taakgroepen:


Voor de inhoud van het beleidsplan kunt u op de volgende link klikken: Beleidsplan Ontmoetingskerk
 

terug