Predikant en kerkelijk werker

Predikant
Sinds 23 september 2012 is ds. Betty Gras aan de Ontmoetingskerk in Zuidwolde verbonden. Hiervoor was zij predikante in de Protestantse Gemeente te Wormerveer (Noord-Holland) vanaf 27 november 2005.
Ds. Betty Gras studeerde aan de Rijksuniversiteit te Groningen, waar ze ook de predikantsopleiding deed. Voor haar afstudeerscriptie (hoofdvak Oecumenica)  verbleef   ze een klein jaar in Nicaragua, Midden-Amerika, waar ze onderzoek deed naar intercultureel Bijbellezen. Voor haar kerkelijke scriptie liep ze stage in de Bijlmer en deed onderzoek naar de relatie tussen de PKN en migrantenkerken.
“Mijn enthousiasme voor het ambt van predikant ligt in de verbinding leggen tussen levensverhalen van mensen en het grote Verhaal van God met mensen.
Onze levensverhalen en de geschiedenis van onze wereld staan niet op zich, maar zijn verbonden met Gods hoop en dromen voor ons en deze wereld. Deze verbinding is een gave, maar ook een opgave. Het houdt in dat we nooit voor onszelf alleen kunnen leven. Deze verbinding komt iedere zondag in de eredienst terug, maar ook tijdens bijzondere hoogte- en dieptepunten in een mensenleven, zoals bij doop, trouw en rouw.
Wat mij aanspreekt in de Ontmoetingskerk is de enorme diversiteit die je aantreft in deze gemeente qua gemeenteleden. Mensen die hier al generaties lang wonen, mensen die hier vanwege werk zijn gekomen vanuit alle hoeken van het land, mensen werkzaam (geweest) in zorg en onderwijs of juist altijd buiten op de boerderij. Met mijn eigen achtergrond als boerendochter en later de wereld van de universiteit voel ik wel affiniteit met beide werelden. Deze diversiteit vertaalt zich in de vele verschillende manieren waarop geloven en levensovertuiging wordt geuit en beleefd. Er is dus veel ruimte om ergens in te stromen in deze gemeente. Tegelijk is het ook dé uitdaging voor onze gemeente. Opnieuw gaat het hier om het zoeken naar de verbinding met elkaar. Het mooie vind ik het besef dat deze er van God uit gezien al is en dat het er om gaat of wij die verbinding ontdekken, aan het licht brengen. In het samen vieren van avondmaal kom je daar heel dichtbij.
Verder houd ik erg van zingen, beleef ik veel plezier aan het moment met de kinderen in de dienst en is het leiden van een uitvaart één van de mooiste taken van een predikant.”

Kerkelijk werker
Sinds 10 januari 2021 ben ik als kerkelijk werker verbonden aan de Ontmoetingskerk voor een deel van het seniorenpastoraat met name voor hen die wonen in het Tonckenshuys, de Molenhof, de Zantingehof en een aantal gemeenteleden die vanwege ouderdom, of chronische aandoeningen min of meer aan huis gebonden zijn.
Ik hoop samen met u op verschillende manieren te ontdekken op welke manier geloof in God meerwaarde en meer waarde kan geven aan ons leven. Daarvoor hoop ik u te ontmoeten voor een persoonlijk gesprek bij u thuis, bij een  gespreksgroep, bij de weeksluiting, de kerkdienst hier,  of bij andere gelegenheden.  Maar evengoed wil ik graag met u praten- of naar u luisteren als u het wilt hebben over andere onderwerpen die voor u belangrijk zijn , wanneer u uw levensverhaal wilt delen, of zomaar even wilt praten over het dagelijkse leven of wat u bezig houdt.
Nadat ik bijna 20 jaar gewerkt heb als wijkziekenverzorgende heb ik op 50 jarige leeftijd de opleiding GPW gevolgd, (Godsdienst Pastoraal Werk) met een vervolgjaar tot kerkelijk werker binnen de PKN. Sindsdien heeft mijn werkzame leven zich voortgezet als pastor en voorganger voor de Protestantse kerk in Oldelamer van 2015 tot 2021. En tot mijn grote vreugde vervolgens hier in deze prachtige gemeente.
Tijdens een van mijn stages op  Het Erf , een instelling voor mensen met meervoudige beperking,  heb ik speciaal aandacht gegeven aan de uitdaging te communiceren met hen die verminderd taalvaardig zijn (vanwege bijvoorbeeld een aandoening, afasie, dementie, vegetatieve toestand of andere reden)
Het bijstaan van mensen bij ziekte ,een naderend levenseinde, en het leiden van een uitvaart ervaar ik als een van de meest dierbare taken die je kan worden toevertrouwd.
Naast pastoraat in al zijn facetten ervaar ik veel inspiratie in het voorbereiden en leiden van een kerkdienst, zangdienst of weeksluiting.
Ik voel mij dankbaar dat dit prachtige werk als Pastoraal werker mij is toevertrouwd, door u als gemeenteleden, door de Kerkenraad, en bovenal door God.
Roelie Stevens-Schipper
terug