Nieuwsbrief 2022-06-week23

Aan de lezers van de nieuwsbrief.

Hiermee ontvangt u de nieuwsbrief van de Ontmoetingskerk van week 23.
De eerste nieuwsbrief in een nieuwe vorm. Voor het openen van de nieuwsbrief graag klikken op de link hiernaast.

Veel leesplezier.

Inleveren kopij voor de nieuwsbrief elke vrijdag voor 12.00 uur naar nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl  

Hartelijke groet, Herman Mulder