Pinksteren 2021

Verwoording liturgisch bloemstuk eerste pinksterdag 23 mei 2021

De groene bol verbeeldt de kerkgemeenschap die wij de afgelopen tijd ervaren hebben, als afgesloten door corona, afgesloten van contact met elkaar.
De bol kunnen we zelfs zien als de wereld waar overal corona was en de contacten onderling ook afgesloten waren.
Maar in de groene bol bloeien vele vergeet-mij-nietjes, we zijn als gemeente elkaar niet vergeten, we hebben zelfs veel verbinding ervaren, we waren één.
Vanuit de bol waaieren fluitenkruid en grassen, hiertussen bloemen in de kleur van het pinkstervuur, geel/oranje. De bol breekt open, er ontstaat openheid. Hopelijk kunnen we dat de komende tijd ervaren.
Met Pinksteren waait de wind, de Geest waardoor ook openheid ontstaat.
 
terug