Laatste Nieuws

Groene Zondag - 9.30 uur - Voorganger Ds. Anne Zweers - met medewerking van de commissie duurzaamheid
Cantatedienst om 19.00 uur in de Ontmoetingskerk. Voorganger: Ds. Betty Gras
Uitgevoerd wordt:
Johann Sebastian Bach BWV 147: Herz und Mund und Tat und Leben 
door Bach Cantate Koor Salland & Ensemble 
Collecteren via QR codes
Nadat we ruim 3 jaar niet hebben gecollecteerd tijdens dienst ivm corona, begint de diaconie, vanaf de startzondag (17 september), weer met collecteren tijdens de dienst.

Daarnaast willen we op deze zondag ook beginnen met digitaal collecteren via zogenaamde QR-codes. Daarom ziet u vanaf vandaag een drietal qr-codes in de nieuwsbrief. Een code voor de 1e, de 2e en de 3e collecte. Deze QR-code kunt u scannen met uw mobiele telefoon (of tablet). U kunt hiervoor de camera van de telefoon gebruiken, uw internetbrowser, de app tikkie of de app van uw bank.

Uw donatie gaat naar het gekozen collectedoel vanaf het moment van uitkomen van de nieuwsbrief tot het volgende moment dat de nieuwsbrief uitkomt. In de regel is dit op vrijdagochtend.

Een voorbeeld: U maakt op maandag een bedrag over via de qr-code. Dit bedrag wordt dan als opbrengst geteld bij het collectedoel van de voorgaande zondag. Maar maakt u op zaterdag een bedrag over, dan telt deze donatie meer voor de collecte van de daarop volgende zondag.

Bij uw donatie wordt automatisch als omschrijving 1e, 2e of 3e collecte ingevuld. Op die manier weten we voor welk doel uw donatie bestemd is.

Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de diaconie.

Met een hartelijke groet,
Collecte van Kerkrentmeesters en diaconie
1e collecte 2e collecte 3e collecte

 
terug