zondag 30 april 2023 om 09:30 uur

Kerkdienst
Voorganger(s): ds. Jan Hommes, classispredikant Groningen / Drenthe
Organist: Harro Kraal

Collectedoelen: Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat / Kerk / BKG

terug