zondag 9 april 2023 om 9.30 uur

Pasen
Voorganger(s): Ds. Fini van Zoelen uit Hoogeveen
Organist: Harry Bosma

1e collecte: Kerk in Actie Werelddiaconaat (Moldavië, Pasen)
Door de economische situatie zien veel mensen in Moldavië geen andere mogelijkheid dan voor korte of langere tijd in het buitenland te gaan werken. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen zij er voor deze kinderen en ouderen zijn. Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten bij hun diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen.
2e collecte: Kerk
3e collecte: BKG
 

terug