zondag 26 maart 2023 om  9.30 uur - LET OP Zomertijd!!

Kerkdienst - 5e zondag 40-dagentijd
Voorganger(s): ds. J. Paans uit Hoogeveen
Organist: Harry Bosma

Collectes:
1e collecte: Stichting Schuldhulpmaatje Hoogeveen
De visie van SchuldHulpMaatje
Naastenliefde is onze basis en het evangelie onze inspiratiebron. Dat betekent dat elk mens aandacht en (zo nodig) zorg en ondersteuning verdient. Met onze SchuldHulpMaatje aanpak willen we een structurele bijdrage leveren aan het oplossen van de toenemende schuldenproblematiek. Deze aanpak, die aanvullend is op de reguliere schuldhulpverlening, is gebaseerd op samenwerking met overheden en maatschappelijke organisaties.
2e collecte: Kerk
3e collecte: BKG
 

terug