zondag 13 november 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst - Heilig Avondmaal
Voorganger(s): ds. Betty Gras
Organist: Harry Bosma

Collectes: Kerk in Actie Zending / Kerk / Beheer Kerkelijke Gebouwen

terug