Identiteit

Wij zijn een gemeente die probeert:

te leven
in het spoor van de bijbelse geschriften
waarop Jezus ons voorgegaan is

onderdak te bieden aan mensen
die op verschillende manieren hun geloof in Gods liefde beleven
binnen en buiten de kerk

met vertrouwen en respect
elkaar te ondersteunen en te stimuleren
op de weg door het leven

zich actief in te zetten
voor vrede, gerechtigheid
en een leefbare samenleving

De verschillende verbeeldingen die in de kerk hangen verwijzen naar de bron waaruit wij leven.

De Tien Beloftes Tot leven gewekt Dialoog en eenheid

 

Beleidsplan

Onze identiteit hebben we ook verwoord in een beleidsplan. Daarin hebben we opgenoemd wat uit het vorig beleidsplan is gerealiseerd, welke nog een vervolg krijgen en welke prioriteiten we de komende jaren stellen.
Daarbij houden we ons voor ogen dat niet alles lukt zoals we gedacht hebben. Sommige projecten komen niet van de grond, andere gaan op een andere manier verder dan in onze bedoeling lag. We hanteren de stelregel: stop geen energie in wat niet (meer) haalbaar is. Die energie besteden we liever aan nieuwe ontwikkelingen binnen onze gemeente.
 

Wilt u het beleidsplan van de Ontmoetingskerk lezen?  Klik hier

terug