Diaconaat

Als christelijke gemeente weten wij ons geroepen om oog en oor te hebben voor de naaste. Wij denken daarbij aan mensen binnen en buiten de kerkelijke gemeente, vooral aan diegenen die om wat voor reden dan ook in de knel zijn geraakt.

Wij willen helpen op basis van gelijkwaardigheid, waarbij onze medemens centraal staat. Wij vinden het de taak van de hele gemeente zich onbaatzuchtig in te zetten voor de ander, en met name daar te helpen waar geen helper is of niet geholpen wordt.

Het is de verantwoordelijkheid van de diakenen de gemeente bewust te maken van de nood in de wereld en de gemeente zo te informeren dat zij haar diaconale werk kan uitvoeren. De diaconie zoekt daarbij naar middelen om dit bewustzijn te bevorderen en de gemeente op te wekken in actie te komen.

rek.nr. diaconie: IBAN NL09RABO0376257946
 

Jaardoel van de gezamenlijke diaconieën

https://www.youtube.com/watch?v=-HNNrZGdXi4 

Ook in 2022 zetten we ons, als de gezamenlijke diaconieën van Zuidwolde, voor de Voedselbank Zuidwest-Drenthe!.
De keuze voor dit jaardoel is onder andere ingegeven door de stijgende armoede die zijn weerslag heeft op jong en oud en de gevolgen van Corona waardoor meer mensen afhankelijk zijn geworden van de voedselbank.  Graag geven de diaconiën dit mooie doel nogmaals een kans na een seizoen waarin de acties beperkt waren door corona. Het is ook hard nodig met de stijgende energieprijzen en duurder wordende boodschappen.De gemeenten Meppel, Hoogeveen, Westerveld en de Wolden vallen onder Voedselbank Zuidwest - Drenthe. 

terug