Diaconaat

Als christelijke gemeente weten wij ons geroepen om oog en oor te hebben voor de naaste. Wij denken daarbij aan mensen binnen en buiten de kerkelijke gemeente, vooral aan diegenen die om wat voor reden dan ook in de knel zijn geraakt.

Wij willen helpen op basis van gelijkwaardigheid, waarbij onze medemens centraal staat. Wij vinden het de taak van de hele gemeente zich onbaatzuchtig in te zetten voor de ander, en met name daar te helpen waar geen helper is of niet geholpen wordt.

Het is de verantwoordelijkheid van de diakenen de gemeente bewust te maken van de nood in de wereld en de gemeente zo te informeren dat zij haar diaconale werk kan uitvoeren. De diaconie zoekt daarbij naar middelen om dit bewustzijn te bevorderen en de gemeente op te wekken in actie te komen.

rek.nr. diaconie: IBAN NL09RABO0376257946

Belangrijke documenten:

jaarrekening diaconie en begroting diaconie


Jaardoel van de gezamenlijke diaconieën - KINDERHULP

Jaardoel 2024
Waarom het jaardoel Kinderhulp van de drie kerken in Zuidwolde? 1 op de 12 kinderen in Nederland groeit op in armoede. In Drenthe zijn dat ruim 8.000 kinderen van 0 tot 21 jaar die een verre van zorgeloze jeugd hebben. Hiervan alleen al in de gemeente de Wolden en Hoogeveen zijn dat meer dan 1200 kinderen. Ze maken er het beste van, maar merken altijd en overal dat er thuis niet genoeg geld is. Vrienden thuis uitnodigen is spannend, want er is zo weinig. Voor een warme winterjas als het écht koud begint te worden, is niet altijd genoeg geld. Ook een fiets, om met vrienden mee naar school te kunnen fietsen, is niet vanzelfsprekend. Laat staan verder kunnen studeren na de middelbare school…
Kinderhulp helpt met iets groots, of iets kleins. Iets dat ze de kracht geeft om mee te doen. Bijvoorbeeld een financiële bijdrage voor een dagje uit, fiets, opleiding, leesboek, een winterjas of cadeautje van Sinterklas. Dingen die heel gewoon lijken, maar toch het verschil maken voor deze kinderen. Nu en in hun toekomst.
 
Wanneer andere instanties niet kunnen helpen, is Kinderhulp er. Onvoorwaardelijk. Ze helpen met waar een kind behoefte aan heeft. En altijd via maatschappelijke organisaties als Welzijn de Wolden, Informatiepunt Geldzaken De Wolden en wijkteams in gemeente de Wolden en Hoogeveen of jeugdhulpverleners. Dat zijn de mensen die het gezin in armoede kennen en bijstaan en zij kunnen bij ons Kinderhulp een hulpvraag indienen voor deze kinderen van 0 tot 21 jaar. Kinderhulp ontvangt voor ruim 100 kinderen per dag een hulpvraag via zo’n maatschappelijke organisatie, voor kinderen door heel Nederland.  

In 2022 zijn er zo in De Wolden en Hoogeveen is er meer dan 1000 x een kind geholpen met een bijdrage aan bijvoorbeeld kleding, kamerinrichting, onderwijs gerelateerde kosten, een dagje uit of een kadootje met Sinterklaas. Dit in totaal voor een bedrag van € 64.000,00. Afgelopen jaar 2023 is dit bedrag zelfs nog hoger geworden.

Dit jaar 2024 willen wij ons daarom als gezamenlijk kerken inzetten om nog meer kinderen binnen onze gemeente te helpen. Waarvan ook kinderen in ons eigen dorp welke wij op andere wijze niet hebben kunnen bereiken. Daarom streven we er naar om minstens € 10.000,00 bij elkaar te brengen.

terug