Informatie

Adres Ontmoetingskerk
Hoofdstraat 149
7921 AH Zuidwolde (Dr.)
Telefoonnummer: 373954

Diensten
Zomertijd: 09.30 uur
Wintertijd: 10.00 uur

Voor het huren van zaalruimte kunt u contact opnemen met:
Kosters:  Arjen en Aja Vos-Dragt: tel.06-24923844 koster@deontmoetingskerk.nl

Doop- en huwelijksaanvragen
Zie informatie doopaanvraag
Zie informatie huwelijksaanvraag

Uitvaart
Informatie over een uitvaart

Ledenadministratie
Verandering van gegevens bij verhuizing,
geboorte, overlijden, huwelijk en overige
veranderingen kunt u doorgeven aan:
Dhr. H.Helsloot: ledenadministratie@deontmoetingskerk.nl

Zangbundels
In de kerkdiensten wordt gebruik gemaakt van
het Liedboek 'Zingen en bidden in huis en kerk'  (NLB)

Weeksluitingen Tonckenshuys
Met ingang van april 2022 zijn ook de weeksluitingen in het Tonckenshuys begonnen. Dit zal voorlopig niet elke week, maar eens in de veertien dagen gebeuren.

Redactie bij-Een (kerkblad Ontmoetingskerk en de Hervormde kerk)
namens de Ontmoetingskerk
Harry Horlings en Koen Deuze,
Email redactie: bijeenzuidwolde@gmail.com
Aanmelden voor bij-Een: klik op aanmelden

Redactie Nieuwsbrief
Email: nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl

Beheer website
Berichten/foto's die op de website geplaatst moeten worden, kunnen gestuurd worden naar  webbeheer@deontmoetingskerk.nl.

Ontmoetingskerk onderdeel van PKN
Als Zuidwoldiger Ontmoetingskerk zijn wij een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland
terug