ANBI diaconie

Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Zuidwolde (dr)
RSIN/Fiscaal nummer: 002639427
Website adres: http://ontmoetingskerk-zuidwolde.protestantsekerk.net
E-mail: diakonie@deontmoetingskerk.nl
Adres: Hoofdstraat 149
Postcode: 7921 AH
Plaats: Zuidwolde (Dr)
Postadres: Hoofdstraat 149
Postcode: 7921 AH
Plaats: Zuidwolde (Dr)
  

 
 
terug