Commissie Kerk & Israël

Uitgangspunt:
In de Kerkorde staat dat wij als Protestantse Kerk in Nederland geroepen zijn gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Daarom is er in onze kerk een werkgroep Kerk & Israël die zich betrokken voelt bij het volk Israël dat wij ontmoeten in de Bijbel want daar liggen de wortels van ons geloof. In de praktijk ligt onze aandacht meer bij de hedendaagse situatie: de plaats van Israël te midden van de volken om hen heen. We zijn ons er van bewust dat het niet aan ons is een oordeel te vellen over het doen en laten van Israël. Wij, noch onze voorouders, hebben ooit in de situatie verkeerd van er niet te mogen zijn. Wat dat met mensen doet kunnen wij ons niet indenken.
Als werkgroep zijn we niet uitsluitend gefocust op Israël maar ook de situatie van de Palestijnen laat ons niet los. Hoewel zij niet met uitroeiing bedreigd worden zijn hun levensomstandigheden niet te benijden.  

Uitwerking
We scholen onszelf door opiniërende artikelen te bespreken uit het blad 'Op weg' en door het volgen van websites die gericht zijn op vredesactiviteiten in de bezette gebieden.
Door middel van een aantal toerustingmomenten gedurende het winterseizoen brengen we de complexiteit van onze verbondenheid met het volk Israël onder de aandacht van de gemeente. Ook de medewerking aan de Israëlzondag behoort tot onze jaarlijkse activiteiten.

Classicale werkgroep
Op de website https://www.kerkenisraelnoord.nl  vindt u artikelen en activiteiten die in het kader van Kerk en Israël plaatsvinden in de classes Groningen/Drenthe en Overijssel/Flevoland.
Contactpersoon Kerk & Israël:
Mw. D. (Dicky) Rentier
email: dickyrentier@gmail.com

terug