Commissie duurzaamheid

Doel van deze commissie is “Gemeenteleden en groepen (zoals kerkenraad en diaconie) bewust maken van duurzaamheid en duurzame ontwikkeling en hen activeren/uitdagen om aan de slag te gaan”. Wij organiseren avonden over zorgvuldig omgaan met de schepping.Ook hebben we creatieve workshops met hergebruikte materialen. Geregeld schrijven we in het kerkblad stukjes over duuraamheid, met tips over voeding, reizen, tuinieren etcetera.

Inspiratie
In de afgelopen jaren zijn er door verschillende organisaties materialen en websites ontwikkeld om kerken te ondersteunen op het gebied van duurzaamheid. De belangrijkste bronnen voor ons zijn: Contactadres: duurzaamheid@deontmoetingskerk.nlKrantenartikel over ons Praatcafé op 29 januari 2024

Nieuwsbrieven:

Nieuwsbrief nr 1


Bezoek aan de Noaberhoeve, een biologisch dynamisch bedrijf in Echten - mei 2023
Op 10 mei bezochten we met een groep gemeenteleden de Noaberhoeve in Echten. Gerlof Pronk vertelde ons over zijn bedrijf en liet ons allerlei dingen zien. Het was een inspirerende avond.


Creatieve avond duurzaamheid: Info over bijen en het maken van je eigen insectenhotel - febr. 2023
Op 1 februari organiseerde de commissie duurzaamheid een heel andere avond dan anders, Dit keer werd een inspirerend verhaal over wilde bijen gehouden door Joop Verburg. Daarna konden alle aanweigen zich uitleven op het maken van een insectenhotel. De samenwerking was voorbeeldig en er werd met veel plezier gewerkt. Het resulteerde in 15 kastjes die hun plek in Zuidwolde zullen vinden en broedgelegenheid bieden aan wilde bijen in de directe omgeving. 
terug