Laatste Nieuws

Cantatedienst - Zondag 2 oktober 2022 | 19.00 uur
Op zondag 2 oktober is er in de Ontmoetingskerk weer een Cantatedienst. Voorganger is ds. Betty Gras. Het Bach Cantate Koor Salland voert de Bach Cantate BWV 6 uit: ‘Bleib bei uns denn es will Abend werden‘. Bij de uitgang een collecte ter bestrijding van de onkosten.

Gemeenteavond 2022  
De kerkenraad nodigt u/jullie van harte uit voor de gemeenteavond van woensdag 5 oktober 2022.   Inloop vanaf 19.30 uur.  Aanvang 20.00 uur.   Na een aantal jaren, waarin een gemeenteavond niet mogelijk was, kunnen we deze avond nu gelukkig weer organiseren. De avond is in twee delen gesplitst. Het eerste deel van de avond zal de CVK de jaarrekening 2021 toelichten en iets vertellen over de begroting van dit jaar. De jaarrekening heeft in de consistorie ter inzage gelegen. Hierover bent u geïnformeerd via bij-Eén van juni jl. (blz. 10). Het tweede deel van de avond gaan we met elkaar, in kleine groepjes, in gesprek over “dagelijks geloven”.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan:      
       - Wat heb je meegekregen van vroeger, thuis?
       - Wat heb je hiervan “bewaard”?
       - Hoe geef je vorm/voeding aan je geloof in jouw wereld?  Denk bijvoorbeeld aan: rituelen, gezinsmomenten, je
         werk, je omgeving.
       - Wat kunnen we als kerkelijke gemeenschap hierin, voor elkaar, betekenen?

Gemeente zijn doen we met elkaar. Elk gemeentelid heeft hierin een eigen rol. Samen vormen we De Ontmoetingskerkgemeente. Ieder met zijn/haar eigen vorm/beleving van geloof. We gaan met elkaar in gesprek over de vorm/inhoud van ons “dagelijks geloof”.  Bent u ook benieuwd hoe andere gemeenteleden hiermee omgaan?  
De agenda:
1. Welkom en opening - Aaldert Renting    
2. Toelichting op de agenda – Aaldert Renting    
3. Mededelingen – Aaldert Renting
4. Toelichting op de jaarrekening – Henk Lammers
5. Vragenronde – Aaldert Renting
6. Korte pauze
7. Inleiding “dagelijks geloven”- Els Deenen
8. Gesprekken in kleine groepen  
9. Afronding thema – Els Deenen
10. Sluiting – Betty Gras  

We hopen velen van u woensdagavond 5 oktober te ontmoeten. Namens de kerkenraad van De Ontmoetingskerk, Aaldert Renting, voorzitter

Concert zaterdag 8 oktober
Een avondvullend programma, waarin Harry Bosma samen met zijn kwartet filmmuziek ten gehore brengt.

terug