Bezinning en ontmoeting

BESTE LEZER
Wat Corona betreft lijken we het ergste achter ons te hebben. We realiseren ons, dat het virus onder ons zal blijven rondwaren, maar in september zal het overgrote deel van ons zijn gevaccineerd. We vertrouwen er daarom op, dat we vanaf september weer veilig bij elkaar kunnen komen als we ons maar aan wat basale regels blijven houden.
Zoals u in dit B&O programma kunt lezen, hebben we enkele bijzondere sprekers kunnen uitnodigen. Maar ook de vertrouwde ontmoetingsmomenten zijn weer opgenomen. We hopen u zo een inspirerend programma te bieden.
De B&O commissie van de Ontmoetingskerk.

Voor vragen:
Jaap Thijs
0528 391533 of 06 29219221

ENKELE PRAKTISCHE ZAKEN
Alle ontmoetingsmomenten zijn in de Ontmoetingskerk, tenzij anders aangegeven. Het is, voor de genummerde ontmoetingsmomenten, belangrijk dat u zich tevoren opgeeft, zodat we weten of er voldoende animo is. U kunt daarvoor het aanmeldingsformulier gebruiken. Wilt u het ingevulde formulier voor 1 oktober in de ‘zuiltjes’ in de kerk doen?

Als u zich opgeeft, wilt u dan ook uw bijdrage voor de te maken kosten overmaken op:
NL92 RABO 0376 200 774 onder vermelding B&O
Als, om wat voor reden dan ook, de activiteit niet doorgaat, krijgt u het gestorte bedrag terug.
 
terug