Informatie

Adres Ontmoetingskerk
Hoofdstraat 149
7921 AH Zuidwolde (Dr.)
Telefoonnummer: 373954

Diensten
Zomertijd: 09.30 uur
Wintertijd: 10.00 uur

Voor het huren van zaalruimte kunt u contact opnemen met:
Kosters:  Arjen en Aja Vos-Dragt: tel.06-24923844 koster@deontmoetingskerk.nl

Doop- en huwelijksaanvragen
Zie informatie doopaanvraag
Zie informatie huwelijksaanvraag

Uitvaart
Informatie over een uitvaart

Ledenadministratie
Verandering van gegevens bij verhuizing,
geboorte, overlijden, huwelijk en overige
veranderingen kunt u doorgeven aan:
Dhr. H.Helsloot: ledenadministratie@deontmoetingskerk.nl

Zangbundels
In de kerkdiensten wordt gebruik gemaakt van
het Liedboek 'Zingen en bidden in huis en kerk'  (NLB)

Redactie bij-Een (kerkblad Ontmoetingskerk en de Hervormde kerk)
namens de Ontmoetingskerk
Harry Horlings en Koen Deuze,
Email redactie: bijeenzuidwolde@gmail.com

Beheer website
Berichten/foto's die op de website geplaatst moeten worden, kunnen gestuurd worden naar  webbeheer@deontmoetingskerk.nl.

Ontmoetingskerk onderdeel van PKN
Als Zuidwoldiger Ontmoetingskerk zijn wij een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland
terug