Startzondag 2021

Liturgisch bloemenschikken startdienst 2021

Thema: levende stenen

Met ( begroeide)stenen bouwen we in het doopvont, rondom het licht van de kaars. Daartussendoor komen bloemen tot bloei.
Met de stenen bouwen we samen aan het kerkzijn, elke steen telt, komt tot leven, komt tot bloei tot een veelvoudig, kleurrijk geheel. Het centrum is het licht van de kaars, het goddelijk licht.

terug