zondag 20 november 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst
Voorganger(s): ds. R. Gosker uit De Wijk
Organist: Yvonne Schalk

Collecte: Protestantse Kerk Pastoraat / Kerk / Beheer Kerkelijke Gebouwen

terug