Logo van de kerk

Zonnepanelen op het kerkdak

Actie Zonnepanelen Ontmoetingskerk Zuidwolde

Sinds 2019 zijn wij een Groene Kerk. Een mooi schildje herinnert ons bij binnenkomst in het kerkgebouw aan deze status. Om de doelstelling van het zijn van Groene Kerk nog meer te verwezenlijken is het gebruik maken van alternatieve energiebronnen een welkome aanvulling.

Vanwege de gunstige ligging (op het Zuiden) is het dak van gebouw ‘de Schakel’ van onze kerk bijzonder geschikt voor de aanleg van zonnepanelen. Vanuit de commissie Duurzaamheid is het idee ontstaan om daar werk van te maken. Wij hebben een vrijblijvende offerte opgevraagd bij Energie coöperatie ReestdalEnergie in Zuidwolde. Daaruit komt naar voren dat er voldoende ruimte is voor bijna 40 te plaatsen zonnepanelen. Met de opbrengst van de panelen kunnen we op duurzame wijze nagenoeg in de jaarlijkse elektriciteitsbehoefte van het kerkgebouw voorzien. En besparen we stroomkosten!

Om een indruk te geven een paar cijfers. Elk zonnepaneel wekt per jaar ongeveer 300 kWh stroom op. Op basis van 38 panelen leveren ze op jaarbasis dus een dikke 11.500 kWh stroom op. In geld betekent dat een besparing op de elektriciteitsrekening van de kerk van 11.500 x € 0,25 is € 2.825,--.    Omdat de kerk voor een deel is vrijgesteld van energiebelasting op elektriciteit bedraagt de netto besparing op jaarbasis ca € 1.750,-- per jaar. 1 bemerking hierbij: de huidige salderingsregeling moet dan wel blijven bestaan.

Om de aanleg van zonnepanelen te kunnen realiseren hebben wij overleg gevoerd met de Commissie van Kerkrentmeesters (CVK). Samen met de CVK is het volgende bedacht: Het platte dak van de Schakel is 27 jaar oud en in matige toestand. Met wat reparaties hier en daar, conform de periodieke inspecties, is het wellicht nog 5 jaar uit te zingen. Het dak is dan niet geschikt om zonnepanelen te dragen. De vervanging van het dak kunnen we in tijd iets naar voren trekken. Het dak is dan zeker een jaar of 10 onderhoudsvrij, kan de zonnepanelen dragen en door de aan te brengen dakisolatie wordt per jaar naar schatting ca 2500m3 gas bespaard. Zo slaan we twee vliegen in een klap!!

Mooie plannen, waarbij de onvermijdelijke vraag rijst: hoe gaan we dat betalen? Voor de renovatie van het dak en de isolatiemaatregelen is binnen de begroting van onze kerk financiële ruimte beschikbaar. Daarnaast wil de kerk vanuit haar begroting een startbedrag van € 2.500 voor de aanschaf van zonnepanelen op tafel leggen. De aanleg van de rest van de  zonnepanelen, waarvan de kosten geraamd zijn op € 15.000, komt daar nog bij. En daarvoor doen wij een beroep op u als gemeenteleden en andere betrokkenen rondom onze kerk.

Voor het project Zonnepanelen Ontmoetingskerk hebben wij in totaal dus een aanvullend bedrag van € 15.000 nodig. Dat zijn de kosten van 38 panelen inclusief een omvormer, aanleg en montage. Dit bedrag willen wij bij elkaar krijgen door een crowdfundingsactie. Dat werkt als volgt: iedereen kan een of meerdere zonnepane(len) middels crowdfunding kopen. Wij geven grote en kleine participaties uit van € 300, € 150 of € 50 per stuk. Men koopt een participatie van € 300, € 150 of € 50 en beschouwt dit als een eenmalige gift aan de Ontmoetingskerk. De gift is (binnen de geldende fiscale regelgeving) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting 2021.

Op de Zonnebloem die wij in de hal van het kerkgebouw gaan plaatsen is aan de hand van “uitbottende blaadjes” het verloop van de Actie Zonnepanelen volgen.
Op deze manier hopen we genoeg geïnteresseerde gemeenteleden en andere betrokkenen te vinden die een participatie van € 300, € 150 of € 50 willen kopen. De koper ontvangt een fraai vormgegeven bewijs van aankoop.
Als onze actie lukt (en daar gaan wij zeker van uit!) gaan we zonnige  jaren tegemoet, en dragen we als Groene Kerk weer een klein steentje bij aan een schoner milieu.

Hieronder vindt u het formulier waarop u uw deelname aan de  Actie Zonnepanelen kunt aangeven. U kunt dit formulier downloaden, invullen en mailen naar voorzitter@deontmoetingskerk.nl of in de bus in de hal van de Ontmoetingskerk deponeren. Indien gewenst halen we het formulier bij u thuis op.

Als commissie Duurzaamheid zijn wij erg enthousiast over de op stapel staande plannen tot verduurzaming van ons kerkgebouw. Wij hopen dat u dat ook bent, en dat onze actie een succes gaat worden!! Voor uw deelname zeggen wij u bij voorbaat onze hartelijke dank!!

Commissie Duurzaamheid: Corrie Veldboom, Gerrie Koelewijn, Cecile Keep, Rian Renting, Clara Bandringa en Klaas Geers

Aanmeldingsformulier Actie Zonnepanelen Ontmoetingskerk Zuidwolde

Ja, ik doe graag mee aan de Actie Zonnepanelen Ontmoetingskerk september 2021, en koop een of meerdere financiële participatie(s)  van:

  1. € 300,--                                aantal:
  2. € 150,--                                aantal:
  3. € 50,--                                  aantal:

Ik ontvang een certificaat van deelname aan de Actie Zonnepanelen Ontmoetingskerk 2021 tot het aangegeven bedrag van deelname. De financiële deelname aan deze actie is een (eenmalige) gift aan de Ontmoetingskerk. Deze gift is volgens de geldende fiscale regelgeving aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting 2021.

Ik maak het toegezegde bedrag van €          binnen 4 weken over op de rekening van de Ontmoetingskerk, nummer NL 92 RABO 0376200774, onder vermelding Gift Zonnepanelen.

Datum:

Naam:

Adres en woonplaats:

Handtekening: