Logo van de kerk

Zegenbede Arjun Elia Sapkota

Een bijzondere viering

Op 20 mei 2012 werd voor Arjun Elia tijdens de ochtendviering een zegen gevraagd over zijn leven. Arjun is de zoon van Ilse Bennink en Shiva Sapkota. Ilse is opgegroeid in Nederland in Zuidwolde, opgevoed en gedoopt in de protestantse traditie. Zij heeft het beleven van haar geloof een eigen plaats gegeven in haar werk en leven in Nepal.
Shiva is geboren in Nepal. Hij is opgevoed in de Hindoe religie en heeft dit een duidelijke plaats gegeven in zijn leven. Vanmorgen raken deze twee werelden elkaar, ze spreken geen oordeel over elkaar uit, ze nemen elkaar niet over maar staan naast elkaar.
De predikant Marjan van Hal, hield een toespraak over Handelingen 11: 1-18  waar Petrus in een visioen uitgenodigd wordt tot het eten van onreine dieren, wat hij weigert. Uiteindelijk begrijpt hij dat alle mensen het nieuwe leven mogen ontvangen.

Uit de droom van twee mensen ontstaat nieuw leven.
Veertig weken is het gedragen in de schoot van de moeder.
Veertig weken is het gewiegd door het beschermende vruchtwater.
Er had van alles mis kunnen gaan, maar het leven heeft gewonnen.

Geboren is: Arjun Elia

De houding van ouders naar hun kinderen wordt door Kahlil Gibran in zijn boek 'de profeet' zo verwoord:

Je kinderen zijn je kinderen niet.
Zij zijn de zonen en dochters
van 's levens hunkering naar zichzelf.
Zij komen door je, maar zijn niet van je,
en hoewel ze bij je zijn, behoren ze je niet toe.
Je mag hen je liefde geven, maar niet je gedachten,
want zij hebben hun eigen gedachten.
Je mag hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen,
want hun zielen toeven in het huis van morgen,
dat je niet bezoeken kunt, zelfs niet in je dromen.
Je mag proberen hun gelijk te worden, maar tracht niet
hen aan jou gelijk te maken.

Vanuit deze levenshouding en hun geloof in de Eeuwige werd door Ilse en Shiva de zegen gevraagd voor hun zoon Arjun Elia waarna door de predikant het volgende gebed over hem werd uitgesproken:

Wij roepen U aan, Bron van alle leven die ons bij name kent.
Wij zegenen Arjun Elia, dat hij in uw naam geborgen is.
Want U hebt hem geroepen om mens met de mensen te zijn:

Arjun Elia
Ik zegen je oren
Dat je mag horen
van vrede op aarde

Ik zegen je ogen
dat je de schoonheid
van de schepping zult zien
in het licht dat elke dag
over je opgaat

Ik zegen je mond
dat je vriendelijke woorden spreekt
treurenden troost, zieken bemoedigt

Ik zegen je handen
dat je zult strelen en liefhebben,
zingen en zwaaien naar andere mensen.

Ik zegen je voeten
dat je zult dansen en springen
op wegen van vrede.
Amen

Zo werd Arjun verbonden met onze gemeente en wij, door hem, met zijn leven en familie in Nepal. Dat wij elkaar tot zegen mogen zijn.