Logo van de kerk

Willibrordviering 9 november 2014

Oecumenische Willibrordviering

Zondag 9 november vieren we als leden van de protestantse Ontmoetingskerk en van de Rooms-katholieke parochie uit Hoogeveen die in Zuidwolde wonen een gemeenschappelijke viering. We doen dit ieder jaar omstreeks 7 november, de naamdag van Willibrordus die als de eerste evangelist aan de wortel van ons chriselijk geloof staat. Hij leefde naar de woorden die Ton Baeten, gewezen abt van de Abdij van Berne te Heeswijk, eeuwen later heeft uitgesproken:

Ik geloof in een kerk die haar deuren wijd openzet, waar ieder welkom is en niemand buitengesloten wordt.

Bij deze woorden sluit de viering van het Heilig Avondmaal naadloos aan. De lezing is genomen uit Mattheus en gaat over het geld dat de man die op reis ging aan zijn dienaren gaf. Wat deden zij er mee? Een gelegenheidskoor van katholieken en protestanten onder leiding van Maja Overvliet zal ons voor gaan in het zingen van de lofzang.
We beginnen om 10.00 uur.