Logo van de kerk

Werkplan 2008 - 2012

Hieronder presenteert de liturgiecommissie haar werkplan 2008-2012.

Spelen onder de regenboog - een definitie van het begrip veelkleurigheid

Het doel om de veelkleurigheid van de gemeente tot haar recht te laten komen en zichtbaar te maken in de liturgische vieringen zien wij als de kern van onze taak. Door eigentijdse woorden en symbolen uitdrukking geven aan datgene wat mensen beweegt en gaande houdt.

Maar wat is veelkleurigheid?

De liturgiecommissie laat zich daarbij inspireren door het beeld van de regenboog, als teken van het verbond. In de regenboog zijn alle kleuren vertegenwoordigd, in een bepaalde samenhang. Sommige kleuren liggen dicht bij elkaar, vormen mengkleuren, vloeien in elkaar over. Andere kleuren liggen verder bij elkaar vandaan. Ze zijn allemaal aanwezig, elke kleur heeft recht van bestaan, maar is niet los verkrijgbaar. De kleuren horen bij elkaar. Samen vormen ze een harmonisch geheel. Zo neemt ook de geloofsbeleving van de gemeenteleden verschillende kleuren aan, en toch vormen we samen één gemeente. We zijn allemaal onderdeel van het geheel, staan soms dicht bij elkaar, soms wat verder van elkaar vandaan. Maar we mogen er allemaal zijn!

Veelkleurigheid als uitgangspunt

De liturgiecommissie neemt de veelkleurigheid van de gemeente als uitgangspunt, en is niet op zoek naar de grootste gemene deler - dan zou je een grijze massa krijgen. Veelkleurigheid is echter alleen mogelijk als we daarin oog hebben voor elkaar, en elkaar de ruimte geven.

Betekent dat, dat alles moet kunnen, en alles mogelijk moet zijn? Waar liggen de grenzen van de veelkleurigheid? De Bijbelse notie van de regenboog, als teken voor het verbond, geeft grenzen aan de speelruimte. Wij zijn niet alleen verbonden met elkaar, als veelkleurige gemeenteleden, wij weten ons vooral verbonden met de God van Israël, de verhalen uit het oude en het nieuwe testament en de traditie. Binnen dát verbond is veel mogelijk, maar niet alles. De liturgiecommissie biedt de gemeente geen "grabbelton" met voor elk wat wils, maar wil van harte uitnodigen om te "spelen onder de regenboog"!

Van doelstelling naar concrete activiteiten

In de komende jaren werken wij aan de volgende onderwerpen:

  1. het (doen) organiseren van kerkdiensten in verschillende vormen en voor verschillende groepen;
  2. attent zijn op signalen uit de gemeente, het landelijk dienstencentrum en de samenleving m.b.t. mogelijkheden voor verwerking in de liturgie;
  3. in het kader van een open kerkgemeenschap vieringen verzorgen voor en met medewerking van personen of groepen buiten onze kerkelijke gemeente. (Punt 1 en 3 overlappen elkaar. Bij de voorbereiding voor verschillende vieringen nodigen we groepen uit buiten onze kerkgemeenschap bv. Amnesty International, Genootschap Nederland Israël uit Hoogeveen. We zijn alert op mogelijkheden die zich voordoen en voor ons betaalbaar zijn.)
  4. de gemeente betrekken en meenemen op onze zoektocht naar vormen van liturgie die uitnodigen tot ontdekking van wat diep in mensen leeft. (Allereerst is het van belang dat we de gemeente via de Gids regelmatig informeren waar we mee bezig zijn. Dit geldt niet alleen voor uitvoerende zaken maar ook voor de meningsvormende gesprekken en de bezoeken aan workshops e.d. Tot nu toe is muziek, anders dan begeleiding bij de gemeentezang, een ondergeschoven kindje geweest. We gaan ons verder oriënteren op dit gebied bv. een cantateviering, passieoratorium of musical.)

Concrete activiteiten moeten voldoen aan de volgende criteria: