Logo van de kerk
Home / Wie zijn we / Welkomstwoord

Welkomstwoord

Eenmaal in de twee maanden verschijnt in de het gezamenlijk kerkblad een welkomstwoord van de dominee. Hieronder volgt het meest recente. 

Welkomstwoord april 2018

Schoonheid

Kent u de ervaring dat u bij een concert bent, of thuis of waar dan ook en naar muziek luistert, die zó mooi is, dat je even alles vergeet wat normaliter je geest bezet houdt (en vaak is dat werken, zorgen en alle to-do lijstjes)? Alsof je ziel even opademt en je ineens weer herinnert: o ja, dit is óók deel van mijn mens-zijn. Misschien verwoord ik het wat overdreven in uw oren, maar het overkwam me onder andere toen ik vorig jaar samen met mijn zus een concert van Fuse in Wesepe bezocht. We waren stiekem vooraan gaan zitten op een plek waar de muziek en alle energie die erbij hoorde als een warm bad over ons heen kwam. Fuse speelde Hammers (google het maar eens), een muziekstuk dat het gevoel van troostende tijdloosheid geeft. ‘Wat een mooie muziek is dit, vindt u niet?’ zo verbrak de violiste na afloop de intense stilte, om maar aan te geven dat we werkelijk samen, publiek en muzikanten, iets hadden beleefd, dat ons even alles deed vergeten. Misschien kent u deze ervaring wel, zij het niet bij muziek, maar kunt u zich helemaal verliezen in een boek of overkomt het u bij het zien van een prachtig schilderij? In mijn vorige gemeente was een man die veel verdriet kende in zijn leven en die op de meest moeilijke momenten naar het Joodse bruidje van Rembrandt ging kijken omdat dat hem dan als enige kon troosten. Of misschien wordt u vooral geraakt door de schoonheid van de natuur, zeker in deze tijd, die alles doet vergeten voor een moment. Hoe het ook zij, zorg dat u zich blijft omringen met schoonheid, in welke tijd van uw leven dan ook, niet als luxe, niet als hobby, maar als essentieel deel van het leven, ja zelfs van het geloven, want schoonheid is een weg naar God. Van Goethe is de volgende uitspraak bekend: “ Een mens zou iedere dag van zijn leven naar muziek moeten luisteren, een gedicht lezen, een mooi schilderij bekijken, opdat de dagelijkse zorgen het gevoel voor schoonheid dat God de menselijke ziel gegeven heeft, niet verloren doen gaan.” Uit onszelf kunnen we ons wel zorgen maken; daar hebben we God niet voor nodig, maar het gevoel voor schoonheid is een geschenk van God en zo moeten we daar dan ook mee omgaan, aldus Goethe. Stijn Fens, columnist in Trouw, schreef ooit hoe schoonheid een poort naar de eeuwigheid is. Hij vertelde hoe hij in de vespers van Saint’ Egidio, een beweging die zich inzet voor de allerarmsten in Rome, altijd weer geraakt wordt door de schoonheid van de koorzang aldaar. Die schoonheid van de vesper is de parel van de beweging, schrijft Fens. Alsof ze die hemelse schoonheid nodig hebben, erdoor opademen, om de aardse weerbarstige werkelijkheid vol te houden. De Duitse paus Benedictus heeft ooit gezegd dat de twee sterkste punten die de kerk te bieden heeft de christelijke kunst en de heiligen zijn. ‘ De logica en de rede zijn ook belangrijk, maar bekeringen komen vooral voort uit de ontmoeting met schoonheid (kunst) en naastenliefde (de heiligen) ‘, aldus Benedictus. Misschien zijn protestanten te lang té nuchter geweest om oog te hebben voor deze weg naar God, maar als ik merk hoe er genoten wordt van prachtige muziek in de eredienst, dan weet ik zeker dat u begrijpt wat ik bedoel. En daarom is Feest van de Geest, het initiatief dat draait om de ontmoeting tussen kunst en kerk, ook zo’n mooi en passend gebeuren. Niet alleen werpen kunstenaars vaak een verrassend nieuw licht op een bepaald thema, ze houden in ons ook het gevoel voor schoonheid wakker, als een weg uiteindelijk om iets van God op het spoor te komen.

(Feest van de Geest: 10 tot 21 mei 2018, zie www.feestvandegeest.nl)   

 Ds. Betty Gras