Logo van de kerk

Vrienden van de Ontmoetingskerk

We komen als leden van de Ontmoetingskerk graag in contact met mensen die buiten het instituut kerk op zoek zijn naar antwoorden op levensvragen. In deze tijd is er immers steeds meer behoefte aan zingeving en verdieping, ook buiten de kerk. Op deze manier willen wij u attenderen op de mogelijkheid om belangstellende/vriend van de Ontmoetingskerk te worden.

Elke adventsperiode maken wij een aflevering van ons kerkblad de ‘Gids’ om het contact met belangstellenden en vrienden te onderhouden. Wij vertellen wat er in de Ontmoetingskerk gaande is en wat we van plan zijn te doen, ontwikkelingen, nieuwtjes, anekdotes. Wij laten weten dat wij een bezoek van belangstellenden en vrienden op prijs stellen. Ook zelf zijn we graag tot een vriendendienst bereid. Een blik op onze website is natuurlijk altijd mogelijk: www.deontmoetingskerk.nl. Maar er zijn ook concrete dingen waarvan u gebruik kunt maken of waaraan u kunt deelnemen:

Wellicht heeft u zelf wensen, verwachtingen of ideeën? Wilt u ze ons laten weten zodat wij erop kunnen inspelen? Het kan zijn dat u momenteel geen gebruik wilt maken van ons aanbod, maar wellicht wel op een later moment, zodat u toch als vriend van de Ontmoetingskerk genoteerd wilt staan. Ook dat kan. Wilt u wél gebruik maken van één of meer vriendendiensten, wilt u dan contact met ons opnemen via de onderstaande mogelijkheden?

Namens de Pastorale Raad en kerkenraad, Reinier Gosker 

Contactpersoon vriendenkring:Trudy Hulzebosch, Ekelenbergweg 9
7921 RL Zuidwolde
Telefoon: 0528 – 37 18 51

E-mail: ontmoetingskerkvrienden@hotmail.com