Logo van de kerk
Home / Commissies / B&O werk

Bezinning en Ontmoeting

BESTE LEZER

xVoor u ligt ons programma voor het seizoen 2018-2019.
We hebben geprobeerd een veelzijdig programma samen te stellen. Inspiratie, verdieping, ontmoeting, openheid en ruimte voor vragen vormt de basis van dit boekje.
We hopen op een mooi seizoen met bijzondere ontmoetingen.
Namens de Ontmoetingskerk,
Rianne van der Zwan 06-41171553
Suzanne Groote 06-18550366

 

Enkele praktische zaken
Tenzij anders aangegeven, zijn alle ontmoetingsmomenten in de Ontmoetingskerk.
Bij activiteiten met een nummer is opgave belangrijk. Wilt u het aanmeldingsformulier vóór
1 oktober in de Ontmoetingskerk of bij Rianne van der Zwan, Tolweg 7 in Zuidwolde inleveren.
U kunt zich ook opgeven via: ontmoetingbezinning@gmail.com
In die gevallen dat er een bijdrage wordt gevraagd ter bestrijding van de onkosten vragen wij u dit over te maken op NL92 RABO 0376 2007 74 t.n.v. Gereformeerde Kerk Zuidwolde met vermelding B&O.

agenda B&O september 2018
agenda B&O oktober 2018
agenda B&O november 2018
agenda B&O december 2018
agenda B&O januari 2019
agenda B&O februari 2019
agenda B&O maart 2019
agenda B&O april 2019