Logo van de kerk
Home / Commissies / B&O werk

Bezinning en Ontmoeting

x
     

B&O bezinning en Ontmoeting 2017 - 2018

HET B&O PROGRAMMA IN GROTE LIJNEN

VERDIEPING

Vier predikanten nemen u mee naar Luther en zijn tijd
ds. Gras gaat een aantal ochtenden samen met u een preek voorbereiden
Er is aandacht voor de Israëlzondag met zang en een tentoonstelling
Voor de kinderen is er weer kliederkerk en kerk op schoot
En voor de 30 en 40’ ers de zinnige vrijdagen
Bij ds. Gosker gaat het over Jezus en Paulus, een visie.

SPIRITUEEL / FILOSOFIE

In de maand van de spiritualiteit hebben we in en met de bibliotheek hierover
een expositie. Ook drie grote evenementen zijn hierop gericht
1. Symposium met de Vlaamse filosofe Tinneke Beeckman
2. Vocal Choral presenteert een voorstelling over Etty Hillesum
3. Janneke Stegeman (theologe van het jaar in 2016) over preken in de 21 eeuw
Marien Grashof vertelt ons over Iona
Laura Smid vertelt over en doet Tai Chi met ons
We hebben onze jaarlijkse Taizé viering en
een inspirerende documentaire over oude culturen en hun levenslessen.

ZORG

Gerry de Roo over ouderenzorg
De diaconieën zijn bezig met een vervoersproject
Rond de begrafenis met Björn Schmitz
En omgaan met rouwenden onder leiding van ds. Gras en Els Deenen
Annet Hofstra geeft lessen aan vluchtelingen
Er is een advocaat die vertelt over de opvang van vluchtelingen op Lesbos.

VERBINDING

Een avond over “God in de supermarkt”
En een documentaire over tekenen van hoop voor onze bedreigde planeet
Wandelen over het Kerkenpad
We eten verschillende keren samen in allerlei samenstellingen
Natuurlijk de Kerstmarkt
Twee films met een thema
Wat dacht u van een bezoek aan Nijkleaster o.l.v. een Friezin?
Tenslotte gaan we naar een boeiende theatervoorstelling in Emmen.

Een zinvol B&O jaar gewenst.

De commissie,
Rianne van der Zwan 0528-374012 /0641171553, Suzanne Groote 0618550366

Opgave is belangrijk. Afhankelijk daarvan kunnen we besluiten een ontmoetingsmoment wel of niet door te laten gaan. U kunt zich opgeven bij Rianne van der Zwan, Tolweg 7 te Zuidwolde. In die gevallen waar er een bijdrage wordt gevraagd ter bestrijding van de kosten vragen wij dit over te maken op bankrekeningnummer NL92 RABO 0376200774 t.n.v. De Ontmoetingskerk Zuidwolde met vermelding B&O.

Als u klikt op onderstaande link, kunt u lezen wat het programma van B&O is in dit seizoen: