Logo van de kerk
Home / Commissies / B&O werk

Bezinning en Ontmoeting

BESTE LEZER

xVoor u ligt ons programma voor het seizoen 2019-2020.
We hebben geprobeerd een veelzijdig programma samen te stellen. Inspiratie, verdieping, ontmoeting, openheid en ruimte voor vragen vormt de basis van dit boekje.
Wij kijken uit naar een inspirerend seizoen met bijzondere gesprekken
Namens de Ontmoetingskerk,
Rianne van der Zwan 06-41171553
Suzanne Groote 06-18550366

 

 

 

Enkele praktische zaken
Tenzij anders aangegeven, zijn alle ontmoetingsmomenten in de Ontmoetingskerk.
Bij activiteiten met een nummer is opgave belangrijk. Wanneer minder dan 6 personen zich opgeven voor
een ontmoetingsmoment kan het niet doorgaan.
Wilt u het aanmeldingsformulier vóór 1 oktober in de kerk in de zuiltjes doen?
U kunt zich ook opgeven via: bezinontmoet@gmail.com
In die gevallen dat er een bijdrage wordt gevraagd ter bestrijding van de onkosten vragen wij u dit over te maken op NL92 RABO 0376 2007 74 t.n.v. Gereformeerde Kerk Zuidwolde met vermelding B&O.

agenda B&O september 2019
agenda B&O oktober 2019
agenda B&O november 2019
agenda B&O december 2019
agenda B&O januari 2020
agenda B&O februari 2020
agenda B&O maart 2020
agenda B&O april 2020
agenda B&O mei 2020