Logo van de kerk

Vieringen in de Stille Week 2021

Vieringen in de Stille Week 2021

Witte Donderdag, 1 april, 19.30 uur
Viering van Schrift en Tafel
M.m.v.

Ds. Betty Gras
Harry Bosma, orgel/piano
Els Deenen en Marijke Veld, fluitArjen van den Hoek en Rian Renting, zang

Goede Vrijdag, 2 april 19.30 uur
M.m.v.
Ds. Betty Gras
Harry Bosma, orgel/piano
Mirjam Otten, klarinet
Jaap Thijs en Jacqueline Schroten, zang

Tussen 15.00 – 18.00 uur is er gelegenheid om in de kerk in stilte een kaarsje te ontsteken bij het kruis. Zo brengen we ons verdriet, ons kruis, het leed dat we (moeten) dragen bij God zelf en draagt Jezus het met ons mee.
Route: via ingang Hoofdstraat de kerk in en via de zij-ingang van de kerkzaal er weer uit. Houd rekening met afstand, mondkapje en handen ontsmetten.

 Paaswake, 3 april, 21.30 uur
7e werk van barmhartigheid: ‘de doden begraven’

M.m.v.
Roelie Stevens –Schipper, kerkelijk werker
Harry Bosma, orgel/piano
Joop Verburg en Karoliene van ’t Zand, zang

 Tussen 20.00 – 21.00 uur ’s avonds brandt het paasvuur op het kerkplein. Wie een briefje met een bede, hartenkreet, of ballast achter wil laten in het vuur om een nieuw begin te maken in deze nacht, kan naar het kerkplein komen.
Houd rekening met afstand, en geen groepsvorming.

 Paasmorgen, 4 april, 09.30 uur
M.m.v.
Ds. Betty Gras
Harry Bosma, orgel/piano
Koos Wolff, trompet
Aaldert Renting en Marijke Meijer, zang