Logo van de kerk

Viering in de sfeer van Taizé 2018

Viering in de sfeer van Taizé

xVeel van wat Jezus ons in het evangelie vraagt, gaat in tegen het gezonde verstand, aldus de Nederlandse Frère Jasper uit Taizé. Je kudde achterlaten om één verloren schaap te zoeken, welke herder doet dit nu? Een feest geven omdat je, zoals de vrouw in Lukas 15:8-9, één drachme terug gevonden hebt? Dat kost je geld. Je linkerwang toekeren nadat iemand je op de rechter heeft geslagen? Hoezo? Deze verhalen gaan in tegen onze menselijke logica, waarom zouden we ernaar luisteren? Omdat ze volgens Frère Jasper ruimte scheppen voor God, voor zijn manier van denken en handelen en omdat we niet alleen het slechte willen bestrijden, maar ook het goede willen bevorderen. De broeders in Taizé doen hun best om op hun kleine manier de wereld mooier te maken. Maar, zegt hij: "Tegelijk moeten we ook accepteren dat we niet al het kwaad kunnen uitroeien. Zoals in de gelijkenis van Jezus waarin een man goed zaad op zijn akker uitzaait en zijn vijand onkruid tussen het graan zaait (Matteüs 13:24-30). Jezus wil ons hiermee laten inzien dat we in de strijd tegen het slechte in de wereld als we niet oppassen ook het goede vernietigen. Dus blijft er eigenlijk maar één weg over: het risico van vertrouwen."

Christenen hebben niet het recht om zich terug te trekken uit de maatschappij om onder elkaar te gaan leven. Jezus zendt zijn leerlingen de wereld in, sterker nog, zij zijn volgens hem het licht in de wereld. De plaats van gelovigen is dus duidelijk in de wereld, waar hun licht zichtbaar is. Toch is het belangrijk dat er plaatsen als Taizé zijn waar men zich kan herbronnen. Zo willen wij ook zondagavond 14 januri ons herbronnen door een viering te houden in de sfeer zoals die in Taizé voelbaar is. We zingen liederen die ons door hun eenvoud bemoedigen en luisteren naar een enkel Bijbelwoord. Daarnaast zoeken we de stilte in onszelf. De viering begint om 19.00 uur maar om 18.45 uur maken we onze stem los door alvast enkele liederen te zingen. Na afloop is er koffie en is er gelegenheid om na te praten.