Logo van de kerk

Vespers in de Stille Week 2017

Vespers in de Stille Week

Jezus, om uw lijden groot

In de week voor Pasen volgen we stap voor stap het verhaal van Jezus in zijn laatste dagen. We horen verhalen van trouw, liefde en vriendschap, maar ook van verraad, haat en vernedering. Wat door alles als een rode draad heen loopt, is dat het lijden van Jezus uiteindelijk diepe betekenis krijgt; dat het lijden niet het laatste woord heeft, dat het niet zinloos is gebleken.
Jan Wit schreef op de melodie van het Franse lied “Jesus, au nom saint et doux ” het lied “Jezus, om uw lijden groot ”(Lied 558, Gezang 178). Dit lied leidt ons langs verschillende episodes uit het lijdensverhaal van Jezus, waarin elke keer op een andere wijze wordt omgegaan met het lijden dat Jezus treft. We horen van de vrouw die Jezus vooraf zalft; van Jezus zelf die zijn lijden betekenis geeft door brood en wijn; van de leerlingen die worden gevraagd te waken, maar dat niet kunnen en over hen die Jezus uiteindelijk tot de dood veroordelen. Wat vertellen deze verhalen ons stuk voor stuk over hoe wij het lijden van Jezus een plek geven in ons (geloofs)leven? Waar raakt zijn verhaal aan ons persoonlijke lijden? Of aan het lijden in onze wereld?

Deze vragen en andere zullen worden overdacht in de vespers, die gehouden zullen worden in de kerken van Zuidwolde en Alteveer. We lezen daarbij iedere keer het gedeelte uit het Marcus-evangelie, dat hoort bij het lied van Jan Wit. U bent van harte uitgenodigd om deze reeks van vespers bij te wonen! De vesper start iedere keer om 19.30 uur en duurt een half uur.

Zondag 9 april:              Ontmoetingskerk Zuidwolde    ds. Betty Gras
Thema: Zalven
Maandag 10 april          Hervormde Kerk Zuidwolde     ds. Arthur Broekman
Thema: Breken en delen
Dinsdag 11 april             PKN Alteveer- Kerkenveld        ds. Harry Hoogeveen
Thema: Waken?
Woensdag 12 april         GKv het Anker Zuidwolde         ds. Marius van Rijswijk
Thema: Veroordelen