Logo van de kerk

Veranderdag 2015

De Veranderdag 2015: naar de Hadassa Hoeve

Op zaterdag 21 maart 2015 willen we graag met een groep vrijwilligers meedoen aan de Veranderdag. Dat is in de 40dagentijd een dag waarop we ons praktisch inzetten voor de medemens. Het thema van de 40dagentijd “Open je handen” willen we dan graag uitbreiden met “Steek je handen uit de mouwen”. Deze dag valt gelijk met de NL-doet dag en dus zullen er hopelijk heel veel vrijwilligers in ons land, al of niet een groep, deze dag de handen uit de mouwen steken. Vorig jaar is er een groepje mensen uit onze 3 kerken naar de Hadassa Hoeve geweest en hebben daar allerlei klussen opgeknapt. Daar worden we ook dit jaar weer met open armen ontvangen. Dus hopen we een groep mensen (volwassenen en jeugd) bij elkaar te krijgen die op 21 maart afreizen naar Ane/Gramsbergen om zich daar die dag nuttig te maken. Er zijn allerlei klussen, dus denk niet dat je specialist moet zijn: er is voor iedereen wel wat te doen. Een mooiere vorm van diaconaal gemeente zijn is toch bijna niet mogelijk: Een groep gemeenteleden van onze 3 kerken die samen laten zien hoe we vanuit ons geloof de opdracht “zorg voor de medemens” waar maken. De diaconieën hopen dat deze Veranderdag ook in onze kerken zo gedragen wordt. Meer informatie hierover bij de diakenen.
U kunt zich opgeven via het opgaveformulier dat in de kerk ligt, of meldt u even bij diaconie@deontmoetingskerk.nl

De gezamenlijke diaconieën van de kerken in Zuidwolde.