Logo van de kerk

Veertigdagentijd 2018

Veertigdagentijd: “ Kring van hoop ”

We leven in een woelige wereld, waarin van alles gebeurt en waar je ook lang niet altijd invloed op hebt, maar je kunt wel kringen van hoop vormen. Thuis, in je buurt, in je kerk, met bekenden en onbekenden. Je kunt de kring groter maken, je hebt elkaar nodig, jong en oud.  Pasen vertelt het verhaal van de leerlingen van Jezus die ondanks alles een kring van hoop bleven vormen na Jezus lijden en dood. En hoe die hoop van hen beantwoord werd door God zelf, door Jezus zelf. Hij staat in het midden van onze kring van hoop! Nog steeds. Zoals wanneer je een steen in het water gooit en de kringen steeds groter worden, zo willen we steeds grotere kringen van hoop maken in deze wereld en daarvoor hebben we het evangelie, het goede nieuws van Pasen nodig! Met grote en kleine mensen lezen we in deze Veertigdagentijd verhalen van hoop op weg naar Pasen. Op de Veertigdagenkalender kunt u zien welk verhaal zondags aan de orde komt.

In de stille week vormen we op witte donderdag een kring van hoop rondom de tafel, waar de Heer spreekt door brood en wijn(aanvang 19.30 uur). Op Goede Vrijdag worden we heen en weer geslingerd tussen hoop en wanhoop als we samenkomen rondom het kruis van Christus (aanvang 19.30 uur) Tijdens de Paaswake vormen we een kring van hoop rondom het Licht en lezen we verhalen waarin Licht het verschil maakt (aanvang 21.30 uur).

Van 18.30-19.30 uur is er een paaswake voor de kinderen o.l.v. Suzanne Groote en ds. Betty Gras.