Logo van de kerk

advertentie kerkelijk werker

De Ontmoetingskerk te Zuidwolde(Dr.) is een hartelijke, veelkleurige dorpsgemeente met een oecumenisch – protestantse identiteit.

De gemeente van de Ontmoetingskerk zoekt een kerkelijk werker pastoraat (m/v):

Doel van de functie:

Wij zoeken een kerkelijk werker die:

Wij bieden:

Contact:

Reacties kunnen uiterlijk 10 augustus 2020 gezonden worden aan: scriba@deontmoetingskerk.nl

In week 34 worden de gesprekken gehouden.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: 
   de voorzitter van de kerkenraad – Aaldert Renting            -  tel. 0528-854931 (na 19.00 uur)
   de scriba van de kerkenraad       – Martha van der Zwaag - tel. 0528-372624