Logo van de kerk

Uw lente werpt haar licht vooruit

Uw lente werpt haar licht vooruit
Lied voor de Paastijd door Sytze de Vries

Uw lente werpt haar licht vooruit
waar nog de winter woont.
Zij wekt een vrolijk nieuw geluid
en zet opnieuw de toon.

In stralen rijst uw nieuwe mens,
tegen de nacht bestand.
De diepste schaduw kent zijn grens
zolang uw Paaslicht brandt.

O licht van Christus, zichtbaar woord
waaruit Gods liefde spreekt,
die door de dood niet wordt verstoord
en zelfs door stenen breekt.

En houdt de slaap ons nog verblind,
zijn wij nog niet ontwaakt, -
gij wekt ons met uw nieuwe wind:
De Geest die levend maakt!

Herschep ons tot het mensenkind,
dat U als hartslag heeft,
in U alleen zijn bronnen vindt
en bij uw gratie leeft.

Hergeef de aarde haar gelaat,
verzilver haar met licht
waarin uw trouw te lezen staat.
Vernieuw haar aangezicht!