Logo van de kerk

Tot leven gewekt

Dit pastel is gemaakt door Harbert Booij, theoloog en beeldend kunstenaar uit Amersfoort. Oorspronkelijk in bruikleen gekregen is het nu eigendom van onze kerk.

Te zien zijn mensfiguren in verschillende stadia van leven:

*         op de grondliggend, tot niets in staat, overgeleverd aan de zwaartekracht van eigen onvermogen.
*         het ontwaken uit de lethargie, nog zwaar en kleurloos, gebogen naar de aarde.
*         voorzichtig omhoog komend met open handen en geheven hoofd.
*         in een juichende houding met uitgestrekte armen, in volle glorie.