Logo van de kerk

Tot leven gewekt

x  Dit pastel is gemaakt door Harbert Booij, theoloog en beeldend kunstenaar uit
 
Amersfoort. Oorspronkelijk in bruikleen gekregen is het nu eigendom van onze
  kerk.

  Te zien zijn mensfiguren in verschillende stadia van leven:
  *      
op de grondliggend, tot niets in staat, overgeleverd aan de zwaartekracht
           van eigen onvermogen.
 
*       het ontwaken uit de lethargie, nog zwaar en kleurloos, gebogen naar de
          aarde.

*         voorzichtig omhoog komend met open handen en geheven hoofd.
*         in een juichende houding met uitgestrekte armen, in volle glorie.