Logo van de kerk

Taizéviering 13 januari

Ervaring van de ziel – De magie van Taizé

Ken je Taizé? Dat is een bijzondere spirituele plek even te noorden van Cluny, in Bourgondië, Frankrijk. Daar laat een gemeenschap van broeders je iets proeven van het beste wat de christelijke spirituele traditie te bieden heeft.
In de vieringen staat het zingen van mantra’s centraal. Vaak zijn dat 1 of 2 regels uit een bijbeltekst of een gebed. Tijdens zo’n viering worden wel 10 liederen gezonden, die 10, 15, 20 keer herhaald worden. Ergens wordt nog een bijbeltekst voorgelezen, in verschillende talen, maar er is geen uitleg, geen dogma hoe je de teksten zou moeten opvatten. Het gaat erom hoe die tekst jou raakt.
Dat zingen kreeg gaandeweg de avondviering iets magisch. Het zingen werd geleid door een broeder die op een klein instrument de melodie speelde en een ander die zong, soms met een tegenmelodie. Aan het eind van de viering verlieten de broeders en de meeste andere aanwezigen de ruimte. Iemand die helemaal vooraan zat nam de leiding van het zingen over. Toen ook die vertrok bleken er nog zo’n 50 mensen over te zijn, verspreid in de ruimte waar we eerder met meer dan 600 mensen hadden gezeten. Steeds zette ergens in die grote ruimte iemand een nieuw lied in, anderen namen het over, na verloop van tijd ebde het weer weg, was er weer stilte, tot iemand anders een nieuw lied inzette. Dat ging zo door. Ik wist van geen ophouden. Aldus Chris Elzinga over zijn ervaring bij een bezoek aan Taizé.