Logo van de kerk

Tafels van hoop

Tafels van Hoop

In de Ontmoetingskerk is afgelopen zondag 24 maart, voor de tweede keer de Tafels van Hoop georganiseerd. Tafels van Hoop is een initiatief van Kerk in Actie waarbij 
vluchtelingen, statushouders en kerkgangers vanuit een dorp/stad kennis met elkaar maken tijdens een maaltijd. Het is een ontmoetingsmoment waar gezelligheid, een leuk gesprek en uitwisseling van ervaringen en kennis gedeeld worden. 
Het doel is om mensen door dit initiatief van Tafels van Hoop, met elkaar te verbinden. Om te laten weten dat er een plek is waar je met je verhaal terecht kunt. . Waar je beter Nederlands kunt leren door met elkaar in gesprek te zijn. En waar je kennissen, vrienden kunt maken of je netwerk kunt vergroten.
De eerste keer bereikten we ongeveer 15 vluchtelingen en statushouders die in Zuidwolde en Veeningen wonen. Samen met zo’n 15 gemeenteleden hebben we gezellig met elkaar geluncht.

De tweede keer hebben we met zo’n 60 mensen (vluchtelingen, statushouders woonachtig in ons dorp en in Veeningen en gemeenteleden) met elkaar van een lunch genoten. Syrische soep, knakworstjes, Turkse- en Nederlandse pannenkoeken en nog veel meer lekkere hapjes ondersteunden de gesprekken. Er was veel interesse in en naar elkaar toe. Een enthousiast gebeuren dat zeker herhaling krijgt. 
 

De volgende data zijn 14 juli en 1 september 2019
opgave is noodzakelijk in verband met de ruimte binnen de Schakel van de Ontmoetingskerk.

Voor meer info zie www.kerkinactie.nl/tafels-van-hoop of neem contact op met

Suzanne Grootte (06 18550366),
Mart Krook (06 21902477)
Geert Heidekamp (06 53333057) en
Marian Elling (06 25235624).