Logo van de kerk

Tafels van hoop

Tafels van Hoop

23 februari Tafels van Hoop / Deel je tafel.

xRuim een jaar geleden is De Ontmoetingskerk gestart met Tafels van Hoop en sindsdien zijn er meerdere bijeenkomsten geweest. Ondanks een wisselende opkomst, wordt het door de nieuwkomers, door onze eigen gemeenteleden en anderen als heel waardevol ervaren!  Verhalen worden over en weer verteld, interesses gedeeld en er heerst een open en vriendelijke sfeer. De commissie zorgt voor een basislunch en wie wil neemt Nederlandse of Oosterse gerechten mee. De ervaring heeft geleerd dat deze combinatie een smakelijk geheel vormt.

Tafels van Hoop is een initiatief van Kerk in Actie. In 2017 is het opgepakt door tientallen gemeenten en in december 2019 hebben 60 kerken hun Tafels gedeeld.
Uit onderzoek is enkele jaren geleden gebleken dat veel vluchtelingen zich eenzaam voelen, terwijl persoonlijk contact belangrijk is voor een succesvolle integratie. 94% van de vluchtelingen willen graag Nederlandse vrienden. Tafels van Hoop, is bedoeld om in actie te komen tégen eenzaamheid en vóór integratie van nieuwkomers.
Als Ontmoetingskerk willen we ons steentje bijdragen aan de integratie van deze nieuwe Nederlanders en ze in 2020 meer betrekken bij de voorbereiding en invulling.

Inmiddels is Tafels van Hoop opgenomen in het jaarprogramma van Bezinning & Ontmoeting.
Wilt u één of meer bijeenkomsten bijwonen, dan wordt met u overlegd wanneer en kunnen we samen genieten van het eten en elkaars cultuur en verhalen delen.
Voor opgave of vragen, kunt u terecht bij Suzanne Groote, Mart Krook, Geert Heidekamp of Marian Elling. Neem gerust, in overleg (i.v.m. de maaltijd) geïnteresseerde familie, vrienden of kennissen mee!

Wij zien u graag op 23 februari, 24 mei, 30 augustus en 29 november 2020!

Hartelijke groet vanuit de commissie ‘Tafels van Hoop’.