Logo van de kerk

Start bezoek kerkdiensten

Start bezoek kerkdiensten

In het moderamen van augustus hebben we besloten om vanaf zondag 13 september a.s., tijdens de Startzondag, weer voorzichtig te beginnen met het ontvangen van gemeenteleden tijdens de dienst. Daarnaast zullen we uiteraard doorgaan met de livestream voor de kijkers thuis. Binnen de richtlijnen kunnen we 60 mensen ontvangen per dienst. De eerste diensten zal er nog geen samenzang zijn, omdat dat nog weer extra maatregelen vraagt, maar we hopen dat, als we wat ervaring hebben opgebouwd, we uiteindelijk wel weer naar een volwaardige eredienst toe kunnen groeien. Met koffiedrinken na de dienst kunnen we, met pijn in ons hart, nog niet beginnen.

Tijdens de startzondag op 13 september nodigen we de vertrekkende en nieuwe ambtsdragers uit voor de dienst, samen met hun gezin, aangezien zij voor hun afscheid en bevestiging aanwezig moeten zijn.

Vanaf zondag 20 september kunt u zich vooraf aanmelden bij scriba Martha van der Zwaag, als u de dienst op zondag wilt bezoeken. Iedere kerkenraadsvergadering zullen we evalueren hoe het in de afgelopen periode verlopen is en of er verbetering of uitbreiding nodig/gewenst is. We zullen als moderamen/kerkenraad zo zorgvuldig mogelijk te werk gaan, zodat iedereen veilig de kerk kan bezoeken.