Logo van de kerk

regels samenkomsten kerk

Beste gemeenteleden 

Er worden, binnen kerkelijke gemeenten, weer voorzichtig activiteiten gepland waarbij groepen mensen, in een kleine groep, weer samen kunnen komen. Daarvoor zijn maximale aantallen, afstandsregels, ontsmettingsregels enz. vastgelegd. Voorzichtigheid is geboden. Vanuit de PKN wordt die voorzichtigheid benadrukt.

Kerken gaan hier verschillend mee om. Waar de ene kerk zicht richt op de maximale toelaatbaarheid is de ander nog voorzichtig. In alle kerkelijke gemeenten moeten de voorschriften en afspraken van RIVM en de veiligheidsregio Drenthe worden toegepast. Alle kerkelijke organisaties moeten hiervoor interne protocollen vaststellen. De PKN heeft hiervoor tools aangereikt.

Voor alle samenkomsten geldt:

Dat betekent dat een samenkomst niet kan bieden wat gemeenteleden hopen te vinden. 

De praktijk zal worden:
auto of fiets parkeren bij de kerk
doorlopen naar de aangewezen ingang (aanwijzingen van regelaars volgen)
doorlopen naar de aangewezen zitplaats (aanwijzingen van regelaars volgen)
eventueel op afstandcontact met medekerkganger
meezingen is niet toegestaan
na de viering weer naar de uitgang (aanwijzingen van regelaars volgen)
meteen doorlopen naar de auto/fiets en weer naar huis

Onze livestream vieringen zijn gericht op thuis. Vanuit verschillende locaties worden opnames gekoppeld. De mensen in de kerk zien niet wat de mensen thuis zien.
De beleving van gemeenschap, het elkaar ontmoeten, is voorlopig niet aan de orde.

Alles overwegend hebben we, als kerkenraad, besloten voorlopig door te gaan met de livestreamvieringen. In de periode nu tot september bekijken we hoe de stand van zaken is en hoe het aantal de besmettingen zich ontwikkelt tijdens de zomermaanden.
We richten ons op de herstart van samenkomsten in september, afhankelijk van de ontwikkelingen in de  komende maanden.
Het moderamen blijft voorlopig (ook in de zomermaanden) onderling contact houden en overleggen, om de voorbereidingen voor september goed en verantwoord te laten verlopen. Indien nodig voor besluitvorming, plannen we een (digitaal) overleg met de kerkenraad.

In het besef dat we als kerkenraad verantwoordelijk zijn voor een verantwoorde herstart van samenkomsten kiezen we voor veiligheid en zorgvuldigheid.

Met vriendelijke groet,
Namens de kerkenraad,
Aaldert vz.