Logo van de kerk

overstapviering 28 juni 2020

Overstapviering 28 juni 2020

voorganger ds. Betty Gras
piano Marjon Brouwer

We luisteren naar Build your kingdom here – The Rend collective
Pianospel door Marjon
Welkom en mededelingen
Zingen NLB 288

    Goedemorgen, welkom allemaal,
    ik met mijn en jij met jouw verhaal,
    lachen, huilen, vrolijkheid en pijn,
    alles mag er zijn!
    God, ik vraag U, kom in onze kring.
    Wees erbij wanneer ik bid en zing.
    Ik met mijn en U met uw verhaal
    verteld in mensentaal.

Bemoediging en groet
Loflied NLB 212: 1 en 3

1. Laten wij zingend / deze dag beginnen!
    Geven wij stem aan onze diepe vreugde
    omdat wij dankbaar ons in God verheugen.
    Zing Halleluja!

3. Het is zijn zegen / dat wij ons bewegen,
    dat hart en ziel van vreugde kunnen springen,
    met lijf en leden wij hem dank toezingen.
    Zing Halleluja!

Inleidende woorden
Wie zijn Jonathan en Carlien?

We luisteren naar Black or white, Michael Jackson
Popster Michael Jackson bracht dit nummer als zijn eerste single uit in 1991, waarin hij protesteert tegen racisme.  “ It don’t matter if you’re black or white ”(het maakt niet uit of je zwart of wit bent) komt telkens terug in het lied. Of zinnen als: “ I had to tell them I ain't second to none ” en “ I' m not going to spend my life being a color ” verwoorden zijn boodschap.

Gebed
Bijbellezing door Jonathan: De toren van Babel
Pianospel door Marjon
Bijbellezing door Carlien: De barmhartige Samaritaan

We luisteren naar 7 years – Lukas Graham
In dit lied zingt de zanger Lukas Graham over de verschillende fases die hij doorloopt in zijn leven, van kind, naar puber, naar jong-volwassene en nog ouder. Het lied gaat over wat hij hoopt en droomt voor de toekomst en hoe dat uitpakt.

Ter overweging…

Zingen NLB 212: 5

5. Blijf ons geleiden, / ga aan onze zijde!
    Al zal de hitte van de dag ons steken,
    wij zijn voor altijd van uw liefde zeker.
    Zing Halleluja!

Goede woorden voor onderweg
Carlien en Jonathan worden toegesproken en krijgen een kettinkje, een kaars met hun naam, aangestoken aan de paaskaars en een cadeau van de kindernevendienst.

Gebed

Mededelingen
Slotlied: NLB 423

1. Nu wij uiteengaan vragen wij God:
    ga met uw licht voor ons uit!
    Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
    ga met God!
    Vaya con Dios en à Dieu!

2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
    ga met uw licht vóór hen uit!
    Al onze vrienden wensen wij vrede:
    ga met God!
    Vaya con Dios en à Dieu!

3. Voor alle mensen op onze weg:
    vrede en goeds in elk huis!
    Voor al wie kwamen onder dit dak:
    ga met God!
    Vaya con Dios en à Dieu

Zegen

Aansluitend luisteren we naar: My lighthouse – The Rend collective