Logo van de kerk
Home / Wie zijn we / Organisatie

Organisatie

Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit

Moderamen kerkenraad

Wordt gevormd door:

Taakgroepen

De werkzaamheden zijn ondergebracht bij de taakgroepen:

en verder bij het Diaconaat.
De werkzaamheden binnen iedere taakgroep worden gecoödineerd door een taakgroepouderling.