Logo van de kerk

Nieuw project van de diaconie

Voor het komende jaar hebben de gezamenlijke diaconieën van Zuidwolde als project Stichting Phoneo gekozen.

Stichting Phoneo is een Nederlands Christelijke organisatie die zich primair richt op de zigeunerbevolking in de provincie Mures in Roemenië, die vaak onder zeer moeilijke omstandigheden leeft.
Phoneo is in 2001 opgericht door het Nederlandse echtpaar Ronald en Pauline Wolthuis. Het Phoneo team bestaat uit ongeveer 22 fulltime medewerkers in Roemenië en een bestuur in Nederland.
Door middel van geestelijke en pastorale zorg, humanitaire hulpverlening, evangelisatie en ondersteuning bij emancipatie wordt door Phoneo getracht het leven voor de Roma’s te verbeteren. Naast een kerkelijke gemeente en een trainingsschool telt de stichting 9 humanitaire projecten.
Phoneo is een non profit organisatie en is daarmee afhankelijk van de giften van onder meer kerken, organisaties en bedrijven.
Het komende jaar is het de bedoeling dat wij Phoneo op verschillende manieren gaan ondersteunen. Op de vraag van onze kant waar we ons voornamelijk op kunnen gaan richten, heeft Phoneo aangegeven dat er vooral geld voor het schoolproject “ Selah” nodig is.
Dit is een programma voor onderwijsondersteuning dat Roma kinderen in achterstandssituaties helpt om hun schoolloopbaan succesvol te doorlopen.
Door de begeleiders van het schoolproject wordt voor de kinderen een veilige omgeving gecreëerd, waarin zij door middel van opvoeding, onderwijs en verzorging kunnen leren en groeien. Voor deze kinderen heeft Phoneo de wens om dit jaar een nieuw schoolgebouw te realiseren omdat ze zich al jaren in een omgebouwd schuurtje zonder water, sanitair en met weinig ruimte moeten proberen te behelpen. Met name het financieel ondersteunen van de bouw van deze school hebben wij ons al doel gesteld.
Naast het steunen van dit schoolproject, zullen het komende jaar ook inzamelingen en transporten worden georganiseerd van spullen die wij hier kunnen missen en die ze daar zo hard nodig hebben. Daarbij is het ook de insteek, en zijn er ook al volop ideeën, de kinderen en jongeren nauw bij het project te betrekken.
Na de kerkdienst op biddag (11 maart) zal er namens Phoneo een presentatie worden gegeven waarvoor een ieder van harte uitgenodigd is.
Stichting Phoneo is een mooi en zinvol project waar we onze schouders het komende jaar onder kunnen gaan zetten!