Logo van de kerk

Marjan Minnesma

Marjan Minnesma komt op 25 februari naar Zuidwolde

Mr. Drs. Marjan Minnesma is directeur van Urgenda (Urgente Agenda), een stichting die Nederland van onderop wil verduurzamen. Afkomstig uit Wormerveer spiegelt ze zich aan de eerste bewoners van drooggemalen polders. Dat waren pioniers die alles opgaven, met blote handen weer en wind trotseerden om het nieuwe land op te bouwen. Zo moet Urgenda ook zijn vind ze en daarom jaagt ze als een wervelwind door het land om die nieuwe wereld vorm te geven.

Met haar activistische organisatie is Marjan Minnesma medeverantwoordelijk voor de historische klimaatzaak tegen de Nederlandse staat. De staat zou te weinig doen om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. De rechter oordeelde in het voordeel van Urgenda, en verplichtte de overheid de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent terug te dringen in 2020. Een revolutionaire uitspraak en een wereldwijd unicum.

Van 1 t/m 28 november 2015 liep Marjan Minnesma 580 kilometer van Utrecht naar Parijs, waar de Klimaattop plaatsvond. Elke dag liepen er speciale gasten mee, werden er afspraken gemaakt en de visie van Urgenda uitgedragen. Voor Minnesma was het nogal ongebruikelijk om, bovenop haar normale werkzaamheden, zo’n protestactie te organiseren. Met Urgenda houdt ze zich doorgaans bezig met het aandragen van praktische oplossingen voor een duurzamere wereld. De organisatie werd opgericht om ergens vóór te zijn, niet ergens tegen. “Maar alleen dat", zegt ze, “is niet langer genoeg. ‘Het is nu én én geworden. Zo’n mars is inderdaad een beetje raar voor ons. Wij doen nu wat de oude milieugroepen altijd deden. Maar ik ben ervan overtuigd dat het een juiste stap is om nu de straat op te gaan. We weten wat er moet gebeuren, laten we samen aan de slag gaan en anderen met ons mee sleuren. We kunnen veel sneller omschakelen naar een duurzame energievoorziening en een duurzaam Nederland dan we denken. Die snelheid is noodzakelijk en gaat ons bovendien veel voordelen opleveren. Als we ambitieuze doelen stellen kan er veel veranderkracht uit de maatschappij loskomen”.

Urgenda werkt met de koplopers in de samenleving, in het bedrijfsleven, bij de overheid, NGOS en onderwijs-/ onderzoeksinstituten. Urgenda helpt hen met opschalen door barrières te helpen slechten en door samen projecten te starten. Urgenda zet in haar visie 2030 en verder, uiteen hoe een duurzaam Nederland eruit ziet en hoe we dit, met behulp van duidelijke stappenplannen, kunnen bereiken. Nieuwe projecten staan op stapel. Zo is Minnesma in gesprek met een bedrijf dat multifunctionele daken ontwerpt. Als de zon schijnt, komen de zonnepanelen boven. Als er veel stikstof in de lucht zit, draait het plantendak boven dat stikstof opneemt.

Donderdag 25 februari is Marjan Minnesma te gast in de Ontmoetingskerk. De avond begint om 19.30 uur. Deze avond wordt georganiseerd door de interkerkelijke werkgroep Kerk en Duurzaamheid te bereiken via: 06-27223888. De kosten bedragen 5 euro, inclusief koffie. Laat u deze unieke kans om naar haar strijdbaar verhaal te luisteren en met haar te debatteren, niet ontgaan.